SSRA – Sydvästra Skånes Radioamatörer

SSRA är en ideell förening med anor från 1949, där man ägnar sig åt amatörradio. Man brukar definiera amatörradio som kommunikation mellan människor med hjälp av radio. Olika typer av telefoni, telegrafi och även digital kommunikation faller ofta inom begreppet amatörradio, som alltså kan betyda flera olika saker. Kommunikationen ska bedrivas på ett icke yrkesmässigt sätt och utan vinstintressen för att räknas som amatörmässig. I det här fallet är inte amatörmässig det samma som illa utförd. Tvärtom finns det många högt kvalificerade radioentusiaster i föreningen. Radioamatörer har många gånger utfört viktiga samhällsinsatser i samband med till exempel personsökning i otillgängliga trakter. Amatörradio är också otroligt viktigt när de vanliga systemen för kommunikation sätts ur spel. Låter detta intressant? Då ska du känna dig varmt välkommen till oss i SSRA , det gäller inte minst dig som bor i sydvästra Skåne.

SSRA har medlemmar med olika intressen

SSRA är för dig som gillar radiokommunikation

Amatörradio är en hobby som brukar delas in flera olika områden och verksamheter som utövas av olika orsaker. För många är teknikintresset det som driver dem till att engagera sig inom hobbyn. Radioamatörers experiment med utrustning är faktiskt en av de faktorer som, genom historien, drivit radions utveckling framåt. Många radioamatörer inom SSRA och andra föreningar drivs även av att kunna vara till hjälp i skarpa lägen, där kunskap om radio kan vara livsavgörande. För de flesta medlemmar i SSRA är kontaktskapande en viktig del av hobbyn. Genom sin radioutrustning kan man få kontakt med likasinnade över hela världen. Amatörradio är alltså en verksamhet med starka internationella inslag som kan ge utövarna många intressanta erfarenheter och upplevelser.

Föreningen Sydvästra Skånes Radioamatörer, SSRA, har stadgar som är enkla och tydliga. Det handlar om att ”tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och befrämja en sådan utveckling av verksamheten, att den består och konsolideras, att bland medlemmarna verka för ökade tekniska kunskaper och god radiotrafikkultur samt främja telegrafi, för att därigenom åstadkomma en kår av kunniga sändareamatörer, att bland medlemmarna verka för ett gott kamratskap.” Detta har varit ett lyckat koncept ända sedan 1949 och föreningen har idag medlemmar med djupa kunskaper inom sina speciella nischer och intresseområden inom amatörradio. SSRA kan sägas vara en lokal avdelning till SSA, Föreningen Sveriges Sändareamatörer.

Frekvenser och certrifikat

För att få sända radio och bli en så kallad sändaramatör behöver man avlägga ett kunskapsprov, ett godkänt resultat på provet leder till att man får ett amatörradiocertifikat. Ett ”eterns körkort”, som det brukar kallas. Man får även en egen signal som man använder till att identifiera sig i samband med sändningar. Genom SSRA kan man få hjälp att förbereda sig inför provet. Många radiofrekvenser används i nödsituationer och i andra sammanhang där ett förståndigt och ansvarsfullt utnyttjande av möjligheten att sända, är en fråga om säkerhet. Så kallad piratradio, riskerar att störa ut till exempel nödanrop och annan angelägen kommunikation. Det är Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA som utfärdar dessa certifikat och håller i provtillfällena.

Inom amatörradio kan man lyssna på och sända radio över olika frekvensband som har olika egenskaper och som ställer olika krav på den utrustning man måste använda. Många medlemmar i SSRA specialiserar sig på ett visst frekvensband och en särskild form av trafik. Andra använder sin utrustning till att kommunicera med andra amatörradioentusiaster över stora avstånd. Telegrafi är ett viktigt område när det gäller radiokommunikation. Det är ett system för förenkling av information som kan sändas över stora avstånd. Inte minst i militära sammanhang har kunskaper i telegrafi varit avgörande. Telegrafi är ett ämne som man kan lära sig mer om som medlem i SSRA.

Statliga Post- och telestyrelsen (PTS) som är den myndighet vilken har till uppgift att främja säker kommunikation och konsumentnytta när det gäller elektronisk kommunikation och postväsende i Sverige, är viktig för radioamatörer. Tidigare var det denna myndighet som utfärdade amatörradiocertifikat. När man väl fått tillstånd att sända radio gäller det bara att skaffa erforderlig utrustning, inklusive en ordentlig antenn, och börja sända. Man kan sända privat men också representera SSRA.

Fördelar med att vara med i en förening

De flesta föreningar innebär att människor med samma intressen får en möjlighet att träffa likasinnade under trevliga former. SSRA är inget undantag och i föreningens regi kan kan du ta del av aktiviteter som till exempel föredrag, genomgångar av ny teknik som är intressant för oss radioamatörer samt rent sociala tillställningar. Som regel håller de möten en gång varje månad och de brukar vara relativt väl besökta. Som medlem i SSRA får du dessutom själv möjlighet att vara med och sätta agendan för verksamheten. Förutom de organiserade träffarna i föreningens namn innebär kontakten med medlemmarna en bra chans för dig som vill lära dig mer om amatörradio. I föreningen kan du även hitta människor med vilka du kan utöva hobbyn vid andra tillfällen än under föreningens månadsmöten.

 

SSRA deltar ofta i återkommande händelser som IOTA ”Islands on the air”, en satsning som handlar om att skapa kontakter med radioamatörer på öar runt i världen. Projektet som pågått sedan 1964 leds av ”Radio Society of Great Britain”. Som medlem får du lära dig mer om och möjlighet att medverka vid, såväl små som större evenemang. Under månadsmötena 2016 har de haft aktiviteter som visning av ett radiolabb på Lunds tekniska högskola, filmtittande och en förevisning av och diskussion om ”datorer och inbyggda system för utveckling av amatörradion som hobby.” Hur man bygger, underhåller och utför mätningar på sin utrustning är vanligt förekommande punkter på mötesdagordningarna. Föreningen hyr lokaler i samband med sina större evenemang men många månadsmöten hålls i det legendariska elektronikföretaget Bejoken´s lokaler i Malmö.

En teknisk och utvecklande hobby

Radiokommunikation är en verksamhet som har starkt fotfäste bland hobbyutövare i många länder. SSRA är en intresseorganisation för radioamatörer i sydvästra Skåne. Genom föreningen kan du som ännu inte har så stor kunskap om amatörradio ta reda på om det är något för dig. Även våra mer avancerade medlemmar har stort utbyte av att diskutera teknik och andra ämnen som hör till området amatörradio. Ämnet är så omfattande att man alltid kan lära sig något nytt. Det finns idag mer än 5000 aktiva inom hobbyn i Sverige och den digitala tekniken har inneburit att det nu är enklare och billigare att införskaffa den utrustning man behöver för att sända radio och lyssna av intressanta frekvenser. För att kunna sända radio behöver man dock ett certifikat och det kan man få med hjälp av föreningen.