SSA – Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Förkortningen SSA står för Sveriges sändareamatörer. Vad är en sändareamatör? De flesta har nog aldrig hört talas om detta och ändå finns det i Sverige omkring 11000 radioamatörer eller sändareamatörer som de också kallas. Av dessa är 5000 medlemmar i föreningen SSA. Grundprincipen är att via radiovågor ha kontakt med andra personer med samma intresse. I början sköttes kontakten med hjälp av telegrafi. Innan internet fanns ”chattade” radioamatörerna med folk i hela världen. Efter att ha skapat kontakter skickade de också kort – alla hade sina egna personliga QTC-kort – till varandra. Idag pratar man om hur många kontakter man har på facebook. På den tiden räknade man kontakterna i antal QTC-kort.

SSA ger kurser i telegrafi

SSA delar ut certifikat

Med definitionen amatörradio menas en icke yrkesinriktad radiotrafik. Denna hobby kan alla utöva oavsett ålder, kön eller bostadsort. Vem som helst som har intresset kan bli radioamatör och med dagens teknik finns många möjligheter. Det finns tilldelade frekvensband för långvåg, mellanvåg och upp till mycket höga frekvenser. För att inneha och använda en radiosändare krävs amatörradiocertifikat och idag är det SSA som utfärdar dessa. Före 2004 var det post och telestyrelsen som utfärdade tillstånd och delade ut anropssignaler. För att få ett certifikat eller licens krävs att man har gjort en examination för att visa att man har vissa kunskaper.

De ämnen som det krävs kunskaper i för att få ett certifikat är elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik. För sin egen skull är det också bra att ha grundläggande kunskaper i elektriska säkerhetsbestämmelser. Med certifikatet har du sedan tillgång till samtliga frekvensband. Du måste också kunna en del om olika antenntyper och även hur man beräknar och bygger en enkel antenn. För att klara certifikatet bör dina kunskaper i matematik motsvara årskurs 9. Innan du genomför examen kan du läsa själv hemma och utbildningsmaterial kan du få från kansliet inom SSA. Du kan också höra med en lokal förening om de anordnar kurser som du kan delta i.

Vad gör en radioamatör egentligen

Denna hobby som är inriktad på radiokommunikation bygger broar mellan människor från olika länder, kulturer och åldrar. Intresset för radiokommunikation är gemensamt och det är inte ovanligt att man efter kontakt via radion besöker varandra oavsett om det är utomlands eller inom Sverige. För många kanske det inte låter så exotiskt eftersom många idag har kontakter över hela världen genom sociala medier. När det finns ett gemensamt intresse blir kontakten dock annorlunda och många äldre medlemmar inom SSA har intressanta historier att berätta om när japaner och andra nationaliteter dök upp på besök i en tid då det var ovanligt att se folk från andra kulturer i Sverige.

En radioamatör inom SSA älskar norrsken. Då kan man sända radiosignaler på vhf 100 mhz, alltså höga frekvenser, för att få kontakt med andra länder. På kortvåg får du lätt kontakt men alla inom SSA vill utmana sig själva och sända på höga frekvenser. Vad gör då norrskenet för skillnad? Jo, radiosignaler på höga frekvenser sänds rakt ut i luften och kan vanligtvis bara sändas lokalt. När det är norrsken studsar radiovågorna och där jordens rundning annars inte tillåter höga frekvenser att spridas, kan nu radiovågorna ta sig förbi. Det är denna typ av olika experiment och utmaningar som gör amatörradio till en rolig hobby. Något annat som kan nämnas är att radioamatörer, i alla tider, har ställt upp med resurser och kunnande vid nödsituationer när andra kommunikationer har varit begränsade.

Rävjakt för radioamatörer

Lokala föreningar inom SSA anordnar ibland olika aktiviteter. Rävjakt är en populär aktivitet som kan liknas vid orientering. Det officiella namnet som används av SSA för sporten är radiopejlorientering. Vid starten vet man inte var kontrollerna – som kan vara runt fem stycken – befinner sig. Utrustningen vid en rävjakt är karta, rävsax, kompass och penna. Rävarna – som är personer som sänder ut radiosignaler – sänder en minut i taget och därför ska man även ha koll på tiden för att pejla in rätt räv. Rävsaxen som är mottagaren där radiosignalerna hörs, ska du rikta in och lokalisera genom en krysspejling. Det är samma metod som idag används för att pejla in var till exempel björnar och vargar befinner sig.